Actueel - Veltkamp & Pol - Accountants en Belastingadviseurs

Actueel

Bewaarplicht in het digitale tijdperk

Wist u dat u uw financiële administratie als ondernemer zeven jaar lang dient te bewaren? Dat geldt voor papieren en digitale gegevens. Nu er ste... lees verder »

Geven is ontvangen

December is traditiegetrouw de maand van de cadeaus. Welke fiscale voordelen zijn er? Wij zetten voor u enkele zaken op een rij over schenken. Kinderen / k... lees verder »

Van pret naar pet

Bij de introductie van de volledig gewijzigde Wet op de inkomstenbelasting in 2001 waren alle fiscalisten het er over eens: het liefst probeerde je vermogen zov... lees verder »

Belasting 2016

Inmiddels hebben velen van u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 ontvangen of de eerste loonstrook van 2016. Merkt u iets van de 5 miljard lastenverli... lees verder »

Eindejaarstips 2015

Nu het einde van het jaar nadert en het Belastingplan 2016 door de beide Kamers is, wordt het tijd om te kijken of er dit jaar nog iets gedaan moet worden. Hier... lees verder »

VAR

De vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) De nieuwe wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) die de vervanging van de VAR door voorbeeld- o... lees verder »

Miljoenennota 2015

De miljoenennota 2015 bevatte weer een hele rits fiscale regelingen. Wij hebben enkele plannen voor u samengevat.   Klik hier om de samenvat... lees verder »

Bespaar geld: verbouw uw woning tegen laag btw-tarief

In de toekomst de keuken verbouwen, een serre of dakkapel plaatsen, de tuin opknappen? U kunt er nog jaren mee wachten om ervoor te sparen, maar tot 1 juli 2015... lees verder »

Werkkostenregeling: hoe zit dat nou?

Naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst is er opnieuw verwarring ontstaan over de werkkostenregeling. Die zou opeens een stuk ruimer uitgelegd ku... lees verder »

Werkkostenregeling voor medici: hoe zit dat nou?

Naar aanleiding van een webinar van de Belastingdienst is er opnieuw verwarring ontstaan over de werkkostenregeling. Die zou opeens een stuk ruimer uitgelegd ku... lees verder »

Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2014

Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan welke speerpunten er zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit is handig om te weten want zo kunt u zich vast voorber... lees verder »

Aangifte inkomstenbelasting 2015

Wat u moet weten over uw aangifte Sinds dit jaar mag u de inkomstenbelasting aangeven tussen 1 maart en 1 mei. Dit is veranderd ten opzichte van voorgaande jare... lees verder »

Wat u moet weten over uw aangifte

Wat u moet weten over uw aangifte Sinds dit jaar mag u de inkomstenbelasting aangeven tussen 1 maart en 1 mei. Dit is veranderd ten opzichte van voorgaande jare... lees verder »

De Participatiewet dwingt u verder te kijken

In 2026 moeten er 250.000 extra banen op de markt zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit te bereiken, zou minimaal 5% van het personeelsbestand van w... lees verder »

Goede voornemens voor het nieuwe jaar

Als accountantskantoor moet je innoveren. Dat doen wij graag. Daarom vier goede voornemens voor het nieuwe jaar, waar u ook iets aan hebt. Online boekhouden Al ... lees verder »

Waarom een Kerstfeest beter is dan proosten op het nieuwe jaar

Voor we het jaar afsluiten kunnen er financieel nog wel wat slagen worden gehaald. Breng het onderstaande rijtje op orde en behaal financieel voordeel. Houd een... lees verder »

Koop een fiets en geef een feest

Voor we het jaar afsluiten kunnen er financieel nog wel wat slagen worden gehaald. Breng het onderstaande rijtje op orde en behaal financieel voordeel. Houd een... lees verder »

Niets zo veranderlijk als de politicus

Niets zo veranderlijk als de mens en zeker niet als de politiek. Al jaren wordt er geschaafd aan de bijtellingsgrenzen voor (lease)auto’s en ook dit jaar ... lees verder »

Een BV: Belasting Verorbert uw loon

Als eigenaar van een BV (DGA) wordt u nauwkeurig onder de loep genomen. Omdat u zelf het salaris bepaalt, waakt de belastingdienst voor belastingontduiking. Loo... lees verder »

Waarom een BV vanaf 2015 nog minder interessant wordt

Een BV was voor (para)medici al niet snel interessant: de salarissen zijn relatief hoog en worden zwaar belast. Waarom de voorgestelde nieuwe regelgeving een BV... lees verder »

Veranderde VAR verdeelt verantwoordelijkheid - overgangsperiode

De VAR is ooit ontstaan om te voorkomen dat een zzp-er in verkapte loondienst terechtkwam. Bij werkrelaties waarbij een zzp-er bijvoorbeeld voor een langere per... lees verder »

Ondernemers scheiden moeilijker: onderneem voorzorgsmaatregelen

Eén op de drie huwelijken resulteert in een echtscheiding, met alle gevolgen van dien. Als u ondernemer bent en terechtkomt in een echtscheiding, beteken... lees verder »

Normpraktijk in de praktijk

Omdat de gezondheidszorg nu eenmaal bekostigd moet worden, wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit onder andere gekeken wat een huisartsenpraktijk mag kosten. ... lees verder »

WKR definitief in aangepaste vorm

De werkkostenregeling, die u kunt toepassen bij giften aan personeel, wordt per 1 januari 2015 definitief ingevoerd voor alle werkgevers. Vanaf dan wordt ook he... lees verder »

Deel 2: Veranderingen binnen de wet, veranderingen voor u

De Wet Werk en Zekerheid zal vanaf 2015 een aantal ingrijpende veranderingen doormaken. Als werkgever doet u er goed aan om te weten wat dit voor u betekent. De... lees verder »

Veranderingen binnen de wet, veranderingen voor u

De Wet Werk en Zekerheid zal vanaf 2015 een aantal ingrijpende veranderingen doormaken. Als werkgever doet u er goed aan om te weten wat dit voor u betekent. De... lees verder »

Twee redenen om een geweigerde declaratie te verbeteren

Als medici declareert u via het Elektronisch Declaratieportaal in VECOZO. Al bij het aanleveren van de bestanden worden er een aantal veiligheidscontroles uitge... lees verder »

Financieringen op basis van de toekomst

Als ondernemer kan het voorkomen dat u financiering nodig heeft en hiervoor aanklopt bij een bank. Financiers kijken hoofdzakelijk naar twee aspecten om te bepa... lees verder »

Ontdek de verstopte goodwill

De goodwill die een aankomend huisarts voorheen betaalde bij het overnemen van een praktijk mag tegenwoordig niet meer worden gevraagd door een verkopende parti... lees verder »

Financieringsmogelijkheden voor MKB-ers

Als ondernemer kan het voorkomen dat u financiering nodig heeft en hiervoor aanklopt bij een bank. Financiers kijken hoofdzakelijk naar twee aspecten om te bepa... lees verder »

De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails

De Belastingdienst waarschuwt voor valse  e-mails. Deze mails hebben als afzender o.a. Intrum Justitia. Open deze e-mails niet maar verwijder deze direct. ... lees verder »

Belastingrente, wat is dat?

Wij krijgen veel vragen over de belastingrente (tot 1-1-2013  heffingsrente). Belastingrente is een vergoeding voor gemiste rente. Dit werkt naar 2 kanten.... lees verder »

Verandering medisch specialisten 2015

Per 1 januari 2015 lijkt er voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar veel te gaan veranderen. Vanaf dat moment worden ziekenhuizen en medisch specialis... lees verder »

Let op: betaal belasting op tijd!

Vanaf 1 januari 2014 is het opzettelijk niet, gedeeltelijk of te laat betalen van aangiftebelasting strafbaar. Dit betekent dat een ondernemer die een juiste bt... lees verder »

Afroommethode bij ongebruikelijk loon?

U moet voldoen aan de regels voor gebruikelijk loon als u als dga werkt voor uw eigen bv. Voor het beoordelen van de hoogte van het gebruikelijk loon past de Be... lees verder »

Contouren voor collectieve pensioenregeling voor zzpíers bekend

In het pensioenakkoord dat het kabinet in december 2013 sloot met D66, ChistenUnie en SGP, was al aangekondigd dat er een collectieve pensioenregeling voor zzp&... lees verder »

Eindejaarstips & Nieuwsbrief

Om de klanten en relaties van Veltkamp & Pol Accountants en Belastingadviseurs nog beter van dienst te zijn, versturen wij vanaf december 2013 onze eigen pe... lees verder »

Schenk vrijgesteld aan kinderen

Doet u nog vóór 1 januari 2014 een schenking aan uw (klein)kinderen, dan kunnen zij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van € 5.141 (... lees verder »

Verhaal boetes op de werknemer

Heeft uw onderneming dit jaar verkeersboetes betaald die door een werknemer met een ter beschikking gestelde auto zijn veroorzaakt? Zorg er dan voor dat u deze ... lees verder »

Draag alle verschuldigde eindheffingen af

Controleer of u in 2013 alle verschuldigde eindheffingen hebt afgedragen, zoals de eindheffing over kleine geschenken, de eindheffing over bovenmatige kostenver... lees verder »

Stel ondernemerswinst uit

Per 1 januari 2014 zal het belastingpercentage in de eerste schijf worden verlaagd met 0,75. Dit maakt het interessant om nog een beetje winst uit te stellen to... lees verder »

Koop nog voor 1 januari een nieuwe auto

Als u nog dit jaar een milieuvriendelijke auto koopt, heeft u nog recht op diverse fiscale voordelen die volgend jaar komen te vervallen. U komt onder andere in... lees verder »

Bankmutaties downloaden + instructie inlezen

Denkt u eraan om op tijd de bankmutaties te downloaden? Veel banken hanteren een bewaartermijn van 15 maanden.  Voor instructies voor het downloaden van mu... lees verder »

Nieuwe regeling uitstel aangifte inkomstenbelasting

Voortaan geldt een nieuwe regeling voor het aanvragen van uitstel voor het doen van aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst meldt het volgende: ‘M... lees verder »

Inspecteur mag bij aanslagregeling terugkomen op eerder afgegeven var-wuo

Rechtbank Den Haag: IB / inspecteur mag bij aanslagregeling terugkomen op eerder afgegeven var-wuo De inspecteur heeft aan een klusser aanvankelijk een var-wuo ... lees verder »

Nieuwe vrijstellingsregeling oldtimers

Per 1 januari 2014 komt er een nieuwe regeling voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Vanaf 1 januari 2014 geldt er een vrijstel... lees verder »

Spooknota's Bedrijven Registers

Er worden weer spooknota's verstuurd door o.a. het Centrale Bedrijven Register (CBR) en het Nederlands Bedrijven Register. Er wordt gevraagd om een bedrag over ... lees verder »

Wettelijke betalingstermijn

Per 16 maart 2013 zijn de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden wettelijk vastgelegd. ... lees verder »

Archief opruimen

De wettelijke bewaartermijn voor uw administratie is 7 jaar. Dus de administratie van 2006 kunt u wegdoen. Dit geldt overigens niet als u ondernemer bent voor d... lees verder »

Spreekuur voor huisartsen

Als huisarts voorziet u dagelijks tientallen mensen van medisch advies. Maar de belangrijke vragen die spelen rondom uw eigen praktijk? Die schieten er snel bij... lees verder »

Veltkamp & Pol - Accountants en Belastingadviseurs Veltkamp & Pol - Accountants en Belastingadviseurs
Veltkamp & Pol - Accountants en Belastingadviseurs Veltkamp & Pol - Accountants en Belastingadviseurs