Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Pensioen, vervolg

Veel maar niet alle zorgverleners zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds.

Andere zorgverleners bouwen pensioen op in privé via lijfrenten. In beide situaties komt de uiteindelijke uitkering bovenop de te ontvangen AOW, op en vanaf de AOW-datum. Aan het opbouwen van uw oudedagsvoorziening bij een pensioenfonds en door middel van lijftenten zijn regels verbonden. Zo is er een fiscaal wettelijk kader vastgesteld, dat aangeeft dat u niet meer mag opbouwen dan een bepaald maximum aan pensioenrechten. Als u in privé meer zou willen reserveren voor de oudedag, dan vallen deze bedragen niet meer onder het gunstige fiscale pensioenregime.

Informatie aanvaag

Klik hier

This is Sliced Diazo Plone Theme