Financiële Planning

Financiële Planning

Wat is uw huidige financiële situatie en wat zijn uw wensen en uw doelen, waar droomt u van voor de nabije en verre toekomst?

Om hier achter te komen gaan we met u in gesprek. En het resultaat van die besprekingen maken we voor u financieel inzichtelijk door middel van een financieel plan. Maar we zullen het ook hebben over de risico's in het kader van arbeidsongeschiktheid. Of de financiële gevolgen bij overlijden voor uw nabestaanden.

Kortom, wij adviseren u op een breed vlak, daarbij gebruikmakend van onze ondersteunende software Financiële Planning met als eindresultaat: een persoonlijk financieel plan.