Managementrapportages

Managementrapportages

Goede managementinformatie wordt altijd door ons op maat gemaakt.

Het is informatie die u regulier en tijdig ontvangt, betrouwbaar is en qua omvang niet meer dan 1 à 2 A4'tjes bestrijkt. In welke mate zijn uw doelen bereikt? Dat wilt u weten. Waar zitten de afwijkingen, gerelateerd aan de norm? En wat zijn de achterliggende oorzaken, zodat u gericht actie kunt ondernemen.