Pensioen

Pensioen

Niet alle ondernemers zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Anderen bouwen pensioen op in privé via lijfrenten.

In beide situaties komt de uiteindelijke uitkering bovenop de te ontvangen AOW, op en vanaf de AOW-datum. Aan het opbouwen van uw oudedagsvoorziening bij een pensioenfonds en door middel van lijftenten zijn regels verbonden.

Zo is er een fiscaal wettelijk kader vastgesteld, dat aangeeft dat u niet meer mag opbouwen dan een bepaald maximum aan pensioenrechten. Als u in privé meer zou willen reserveren voor de oudedag, dan vallen deze bedragen niet meer onder het gunstige fiscale pensioenregime.