Privérapportages

Privérapportages

Een privé-rapport is een afzonderlijk, gespecificeerde opstelling van uw jaarlijkse privé-opbrengsten en privé-kosten, dus helemaal toegespitst op uw persoonlijk financiële situatie.

Het schenkt ruime aandacht aan uw huidige en verwachte privé-inkomen- en uw vermogenspositie. Ons privé-rapport geeft ook een goede basis voor uw financiële planning.

Daarnaast adviseren en ondersteunen onze medewerkers u met over vragen over arbeidsrecht en ontslagrecht,  cao-vragen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen. Kortom alles over in- , door- en uitstroom.
Arbeidsovereenkomsten, functioneren en beoordelen, salarissystematiek, arbo, ziekteverzuim en nog meer: zij maken alle deel uit van de personeelsadministratie die wij voor u kunnen voeren.