Dien

Accountancy Accountancy

Heeft  financieel administratief werk niet uw voorkeur? En zou u liever meer tijd besteden aan uw commerciële activiteiten? Dan maken de medewerkers van Veltkamp & Pol u dit mogelijk.

Fiscale advisering Fiscale advisering

Niemand wil te veel belasting betalen. Maar fiscale keuzes die we maken, moeten wel binnen de wet- en regelgeving vallen.

Personeel- en salarisadministratie Personeel- en salarisadministratie

Personeel- en salarisadministratie is een vak apart. Administratieve verwerking is één, maar het beoordelen of u voldoende gebruik maakt van premievoordelen, loonkostensubsidies en premievrijstellingen is een ander.

Bedrijf starten, overnemen of verkopen Bedrijf starten, overnemen of verkopen

Als starter krijgt u te maken met heel veel aspecten, zoals administratieve, fiscale, eventueel personele en arbeidsrechtelijke. U krijgt te maken met contracten, rechtsvormen en eventueel ook met financiering.

Pensioen Pensioen

Niet alle ondernemers zijn verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Anderen bouwen pensioen op in privé via lijfrenten.

Financiële Planning Financiële Planning

Wat is uw huidige financiële situatie en wat zijn uw wensen en uw doelen, waar droomt u van voor de nabije en verre toekomst?

Privérapportages Privérapportages

Een privé-rapport is een afzonderlijk, gespecificeerde opstelling van uw jaarlijkse privé-opbrengsten en privé-kosten, dus helemaal toegespitst op uw persoonlijk financiële situatie.